top of page

Τεχνολογίες Eυφυούς Aγροτικής Παραγωγής (Smart Farming)

Η εφαρμογή και εντατικοποίηση της Ευφυούς Γεωργίας αφορά στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας, καθώς και σε μια σειρά περιβαλλοντικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων που συνεπάγονται την αύξηση της παραγωγής τροφίμων από υπάρχουσες γεωργικές εκτάσεις με τρόπους που έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και δεν υπονομεύουν την ικανότητά μας να συνεχίσουμε να παράγουμε τρόφιμα στο μέλλον. Η Ευφυής Γεωργία μπορεί να οριστεί ως μια προσέγγιση που έχει ως στόχο τον μετασχηματισμό και τον επαναπροσανατολισμό της γεωργικής ανάπτυξης υπό της νέας πραγματικότητες της κλιματικής αλλαγής. Η Ευφυής Γεωργία δεν είναι ένα μόνο ένα σύνολο τεχνολογιών και πρακτικών που μπορούν να εφαρμοστούν γενικά, αλλά περιλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία ενσωματωμένα σε τοπικά περιβάλλοντα. Η Ευφυής Γεωργία σχετίζεται με δράσεις τόσο στο αγρόκτημα όσο και εκτός του αγροκτήματος και ενσωματώνει τεχνολογίες, πολιτικές, θεσμούς, αξιολόγηση και επενδύσεις. Πιο συγκεκριμένα, είναι μια προσέγγιση που βοηθά στη διαχείριση των γεωργικών συστημάτων και στην αποτελεσματική ανταπόκριση στις κλιματικές αλλαγές. Στοχεύει στην αντιμετώπιση τριών βασικών στόχων: τη βιώσιμη αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας και των εισοδημάτων των παραγωγών, την προσαρμογή και την ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή συστημάτων γεωργικής παραγωγής, και τέλος τη μείωση ή/και την εξάλειψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όπου αυτό είναι δυνατό.

Περιγραφή Ενότητας Εργασίας: Στην ενότητα αυτή θα εγκατασταθούν συστήματα και τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας (δίκτυα αισθητήρων, drones, συστήματα καταγραφής καλλιεργειών και ζώων, πρότυπα συστήματα ελέγχου γεωργικών μηχανημάτων) για την παρακολούθηση του παραμέτρων του περιβάλλοντος, ανάπτυξης καλλιεργειών και ευζωίας των ζώων και θα αναπτυχθούν οι βασικές υπηρεσίες διαχείρισης τους. Επίσης θα αναπτυχθεί ένα περιβάλλον εκτέλεσης εφαρμογών για τα δίκτυα αισθητήρων με βάση ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου που θα επιτρέπει στον προγραμματιστή να γράφει και να εκτελεί εφαρμογές χωρίς να ασχολείται με θέματα υλικού, επικοινωνίας και εκτέλεσης σε χαμηλό επίπεδο, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα υλικού του εκάστοτε δικτύου αισθητήρων, πράγμα που εκτιμάται ότι θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει σημαντικά την υλοποίηση και δοκιμαστική λειτουργία των εφαρμογών. Παράλληλα θα αναπτυχθεί ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των θερμοκηπίων και των κτηνοτροφικών κτιρίων (FarmManagementInformationSystem). Το προτεινόμενο σύστημα θα μπορεί να δουλεύει τόσο αυτόνομα σε ένα Η/Υ όσο και διαδικτυακά έτσι ώστε να μπορεί τόσο ο αγρότης όσο και ο σύμβουλος –γεωπόνος να έχουν συνεχώς και από απόσταση πρόσβαση στα δεδομένα τους.

 

Το σύστημα θα λαμβάνει πληροφορίες από τα επί μέρους συστήματα της ερευνητικής υποδομής και θα χρησιμοποιηθεί για την ευφυή παραγωγή αγροτικών προϊόντων σε:
α) καλλιέργεια ελιάς
β) καλλιέργεια βαμβακιού
γ) θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας
δ) χοιροστάσιο


Από τεχνολογικής απόψεως το σύστημα που θα αναπτυχθεί είναι πρωτοποριακό για τον τομέα της γεωργικής ανάπτυξης της χώρας μας αφού αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο υψηλής τεχνολογίας γεω-πληροφορικής και δικτύου αισθητήρων που σε συνδυασμό με τηλεπικοινωνιακές διεπαφές μεταφοράς δεδομένων και με χρήση του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) θα δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης πολύ χρήσιμων πια εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο, όπως: α) απομακρυσμένη εισαγωγή με υπολογιστές χειρός (PDA) δεδομένων στην κεντρική βάση δεδομένων, για την ενημέρωση επεμβάσεων, μέσω ανάπτυξης λογισμικού αμφίδρομης επικοινωνίας με την WebGIS εφαρμογή, β) υπηρεσίες εξατομικευμένης ενημέρωσης των παραγωγών, γεωπόνων και φορέων που εμπλέκονται με την παραγωγική διαδικασία ανάλογα με τις διατάξεις και νόμους για την αειφορική παραγωγή και γ) δυνατότητα εισαγωγής αισθητήρων καταγραφής κρίσιμων παραμέτρων για την παραγωγή σε κάθε μονάδα ξεχωριστά.


Στόχοι Ενότητας Εργασίας:


- Ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή
- Μείωση του λειτουργικού κόστους & βελτιστοποίηση στη διαχείριση πληροφοριών
- Βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων μέσω αποτελεσματικότερης χρήσης και διαχείρισης του εξοπλισμού - Παραγωγή οικολογικών προϊόντων – «πράσινο» προϊόν
- Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων – βελτίωση ποιότητας αέρα – προστασία του περιβάλλοντος
- Αυτοματοποίηση διαδικασιών ελέγχου της παραγωγής, διακίνησης, αποθήκευσης και τιμολόγησης των προϊόντων.
- Μείωση των εισροών σε όλη την αλυσίδα παραγωγής των αγροτικών προϊόντων
- Βελτίωση ποιότητας και ποσότητας παραγομένων προϊόντων
- Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλη την αλυσίδα παραγωγής

bottom of page